Zásady ochrany osobních údajů

First Grade Miners Zásady ochrany osobních údajů

Toto jsou zásady ochrany osobních údajů společnosti First Grade Miners. Tyto zásady vysvětlují, jak a proč shromažďujeme a používáme osobní údaje a co děláme pro zajištění jejich soukromí a bezpečnosti.

Pro účely zákona o ochraně osobních údajů jsme správcem osobních údajů, které o vás uchováváme. To znamená, že rozhodujeme o tom, jak a proč budou vaše údaje použity, a máme zákonnou povinnost zajistit, aby byla při této činnosti chráněna vaše práva. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, obraťte se na náš tým podpory prostřednictvím e-mailu na adrese: [email protected].

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

 • Vaše jméno
 • Vaše e-mailová adresa

Pokud nás kontaktujete nebo učiníte objednávku, můžeme si o této korespondenci vést záznamy.

Technické údaje

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme shromažďovat technické údaje o zařízení, které používáte, včetně IP adresy, operačního systému a typu prohlížeče, pokud jsou k dispozici. Tyto údaje slouží ke správě systému a ke zlepšení vzhledu naší webové prezentace.

Údaje zvláštní kategorie (známé také jako citlivé osobní údaje)

Neshromažďujeme o vás žádné zvláštní kategorie osobních údajů (sem patří údaje o vaší rase nebo etnickém původu, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, sexuální orientaci, politických názorech, členství v odborech, informace o vašem zdravotním stavu a genetické a biometrické údaje).

COOKIES

Soubor cookie je malý soubor složený z písmen a čísel, který ukládáme do vašeho prohlížeče nebo zařízení, pokud s tím souhlasíte. Používáme následující typy souborů cookie:
- Nezbytně nutné soubory cookie. Jedná se o soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz našich webových stránek. Patří mezi ně například soubory cookie, které umožňují provést objednávku.
- Analytické/výkonnostní soubory cookie. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a zjistit, jak se návštěvníci pohybují po našich webových stránkách. To nám pomáhá zlepšovat fungování obou stránek, například tím, že zajišťujeme, aby uživatelé snadno našli to, co hledají.

JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje použijeme pouze v případech, kdy nám to dovoluje zákon. Nejčastěji vaše osobní údaje použijeme v následujících případech:

 • s vaším souhlasem
 • pokud s vámi potřebujeme splnit smlouvu, např. když u nás provedete objednávku.
 • pokud musíme splnit zákonnou nebo regulační povinnost.

Osobní údaje, které o vás máme, můžeme použít následujícími způsoby:

 • potvrzení objednávky na základě dotazu
 • k plnění objednávek, které u nás zadáváte.
 • informovat vás o speciálních nabídkách a slevách.
 • odpovídat na dotazy, které nám zašlete.

Pokud vás budeme kontaktovat za některým z výše uvedených účelů, můžeme tak učinit telefonicky nebo e-mailem. S vašimi údaji bude nakládáno v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Nebudou poskytnuty nikomu mimo společnost First Grade Miners, naši skupinu a další strany uvedené nebo popsané v části 8 níže.

OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY

Při zpracování vašich osobních údajů se můžeme opírat o oprávněné zájmy, pokud vaše zájmy nepřevažují nad našimi zájmy. Pokud se spoléháme na oprávněné zájmy, jsou to tyto zájmy:

 • udržovat naše záznamy aktuální a zkoumat, jak jsou naše webové stránky a další služby využívány.
 • ke správě a ochraně našeho podnikání a webové prezentace (včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, údržby systému, podpory),
 • reportování a hostování)
 • informovat o našich marketingových strategiích
 • rozvíjet naše podnikání

UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ V BEZPEČÍ

Používáme různá fyzická a technická opatření, abychom vaše osobní údaje uchovali v bezpečí a zabránili neoprávněnému přístupu k nim, jejich použití nebo zveřejnění. Kontrolujeme, kdo má k vašim údajům přístup (pomocí fyzických i elektronických prostředků).

SKLADOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ

Kde ukládáme vaše osobní údaje?

Elektronická data a databáze jsou uloženy na zabezpečených serverech ve Velké Británii a používáme také Mailchimp, americkou společnost, která se účastní a dodržuje síť štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA.

Jak dlouho si ji ponecháme?

Osobní údaje shromažďujeme a uchováváme pro účely související s naším podnikáním. Vaše osobní údaje proto uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro tyto účely.

Pokud zadáte objednávku, budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu sedmi let od data vaší interakce s námi. Domníváme se, že sedm let je přijatelná doba, která umožní případné dotazy nebo případy, které by mohly podpořit nárok na odškodnění nebo jiné nároky. Je to také doba, během níž mohou úřady vybírající daně požadovat nahlédnutí do našich záznamů a jejich kontrolu.

ZVEŘEJŇOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Možná budeme muset vaše osobní údaje poskytnout třetím stranám. Pokud tak učiníme, bude takové zpřístupnění probíhat na základě toho, že tyto třetí strany jsou povinny zachovávat důvěrnost a bezpečnost údajů, které jim poskytneme, a nebudou je používat k jiným účelům než k provádění služeb, které pro nás vykonávají.

Pokud se rozhodneme prodat, převést nebo sloučit části našeho podniku nebo našich aktiv, můžeme vaše osobní údaje sdělit novým vlastníkům podniku. Případně můžeme usilovat o převzetí jiných podniků nebo o fúzi s nimi. Pokud dojde ke změně v našem podnikání, mohou noví vlastníci používat vaše osobní údaje stejným způsobem, jak je uvedeno v těchto zásadách.

ZÁKONEM POŽADOVANÁ ZVEŘEJNĚNÍ

Podléháme zákonům jako všichni ostatní. Můžeme být povinni poskytnout informace právním orgánům, pokud o to požádají nebo pokud k tomu mají příslušné oprávnění, například příkaz k prohlídce nebo soudní příkaz.

VAŠE PRÁVA

Chceme, abyste měli své osobní údaje pod kontrolou. Součástí toho je ujistit se, že rozumíte svým zákonným právům, která jsou následující:

 • pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, právo tento souhlas odvolat.
 • právo na potvrzení, zda uchováváme nějaké vaše osobní údaje, a pokud ano, na získání jejich kopie.
 • od 25. května 2018 právo na poskytnutí určitých údajů v přenosném elektronickém formátu (je-li to technicky proveditelné).
 • právo na opravu nepřesných osobních údajů.
 • právo vznést námitku proti použití vašich osobních údajů pro marketing nebo profilování nebo na základě našeho oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetí strany.
 • právo omezit použití vašich osobních údajů.
 • právo být zapomenut, které vám za určitých okolností umožňuje vymazat vaše osobní údaje (nejedná se však o absolutní právo).
 • a nemusí platit, pokud ji potřebujeme nadále používat ze zákonného důvodu).

Pokud chcete získat další informace o některém ze svých práv nebo je chcete uplatnit, kontaktujte nás na adrese uvedené v oddíle 1.

Mějte prosím na paměti, že z výše uvedených práv existují výjimky, a přestože se vždy budeme snažit reagovat k vaší spokojenosti, mohou nastat situace, kdy tak nebudeme moci učinit (například proto, že informace již neexistují nebo se na vaši žádost vztahuje výjimka). Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že byla porušena vaše práva na ochranu údajů nebo soukromí, měli byste se obrátit na Úřad komisaře pro informace Spojeného království, který dohlíží na dodržování ochrany údajů ve Spojeném království. Podrobnosti o tom, jak to udělat, najdete na adrese www.ico.org.ukv.

AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD

Tyto zásady můžeme kdykoli aktualizovat. Pokud tak učiníme, zveřejníme oznámení na našich webových stránkách a také změníme datum aktualizace v dolní části této stránky. Doporučujeme uživatelům, aby tuto stránku často kontrolovali, zda nedošlo ke změnám, a zůstali tak informováni o tom, jak pomáháme chránit osobní údaje, které máme k dispozici.